Medical Device +46(0) 70 58 60 200 Medical Device info@medqdoc.com Medical Device Följ oss

Tydlig prisstruktur med skräddarsydda implementeringslösningar

Vi erbjuder en tydlig prisstruktur för eQMS baserat på hur många användare ni behöver i MedQdoc. Ni kan också välja från vårt utbud av implementerings- och projektstödstjänster för att uppnå era affärsbehov.

Alla företag är olika. Därför kan våra implementeringsalternativ skräddarsys för att passa era behov och antal användare ni behöver. Från användarutbildningar och implementeringsworkshops till fullständig projektledning – läs vidare för att upptäcka hur vi kan tillföra värde till ert projektteam och säkerställa att ni får ut det mesta av MedQdoc.

eQMS Pricing

Vad ingår i MedQdoc?

 
eQMS Pricing

Användarlicenser för AM System, inklusive MedQdoc-modul

eQMS Pricing

Inkluderad kundsupport som tillhandahålls av AM System

eQMS Pricing

Två timmar introduktionsutbildning för MedQdoc

eQMS Pricing

Validering av MedQdoc-installationen

eQMS Pricing

Årlig uppföljning med en kvalitetslednings- och regulatorisk specialist

eQMS Pricing

Tillgång till över 130 QMS-mallar

Ladda ner den senaste listan över QMS-mallar >

eQMS Pricing

IVDR- och MDR-mallar för teknisk dokumentation

Ladda ner listan över MDR-mallar >

Ladda ner listan över IVDR-mallar >

eQMS Pricing

Tillgång till mjukvaruuppdateringar för AM System och MedQdoc

Prissättning för MedQdoc

Månadspriset för MedQdoc baseras på hur många användare ni har. Till exempel, för 5 användare är licensavgiften 5 829 kr per månad.

Exempel 5 användare
Licensavgift per månad 5 829 kr
 

Kontakta oss för ett personligt kostnadsförslag.

Ytterligare en gratis användarlicens ingår när ni anlitar MedQtech för implementerings- och projektstödstjänster.

Boka en demo

Snabba upp er eQMS-implementering

eQMS Pricing

MedQdoc utvecklades av MedQtechs experter på efterlevnad av standarder och regelverk, för den medicintekniska branschen. Med fokuserad utbildning och konsulttjänster kan vi komplettera ert eget team för att påskynda er implementering av MedQdoc och uppnå efterlevnad av medicintekniska standarder och regelverk.

Det tar vanligtvis mellan 2 och 12 månader för en organisation att implementera MedQdoc fullt ut, beroende på antalet resurser och och kunskapsnivå i projektteamet. Efter den framgångsrika implementationen kan ett företag som använder MedQdoc förvänta sig att uppnå ISO 13485-ackreditering inom mindre än fyra månader.

Om ni har en kort deadline, eller bara vill säkerställa att implementering av MedQdoc går så smidigt och effektivt som möjligt, så kan ni dra nytta av vår expertis med en eller flera av våra konsulttjänst, som kan anpassas utifrån er organisations behov.

eQMS Pricing

Grundutbildningar i MedQdoc

Dessa tre utbildningsalternativ passar företag som redan har en erfaren QA/RA-avdelning (Quality Assurance/Regulatory Affairs). De är utformade för att ge ert MedQdoc-projektteam en förståelse för hur ni använder MedQdoc effektivt, samt de olika mallarna som finns tillgängliga via systemet.

eQMS Pricing

Användarutbildning i MedQdoc

Ni kommer att få grundläggande användarutbildning i hur MedQdoc fungerar, inklusive hur ni skapar ett dokument och samarbetar kring det, hur audit trail skapas och hur ni skickar dokument för granskning och godkännande.

En halvdag,
5 användare,
10 000 kr
eQMS Pricing

Systemägarutbildning/p>

Denna utbildning ger er en översikt över hur ni tar er an rollen som systemägare för MedQdoc. Utbildningen omfattar inställningar, konfigurationer, hantering av ändringar och validering.

En halvdag,
1–2 användare,
10 000 kr
eQMS Pricing

Utbildning inom rutiner/SOPs (standard operating procedures)

Ni kommer att lära er grunderna i QMS-mallarna och hur de efterlever ISO 13485 och QSR. Under denna utbildning kommer vi också att ge er en översikt över varje kapitel i ISO 13485 och de relaterade MedQdoc QMS-mallarna som är tillgängliga för er.

Heldag,
5 användare,
20 000 kr

Inledande workshops för uppstart och implementering av MedQdoc

Detta alternativ erbjuder totalt 40 timmars support för uppstart och implementering från vårt team av specialister. Den initiala supporten för uppstart inkluderar 7 stycken workshops á 2 timmar som ges av en av våra specialister inom kvalitetsledning och regelverk.

Tid kommer att tilldelas för planering och uppföljning för definierade uppgifter mellan workshoptillfällena. Frågor som ställs under denna period kommer att besvaras direkt till ert team. Detta kommer att göra processen för att implementera MedQdoc snabbare.

Det här alternativet är lämpligt för ett företag som har utsedda QA-resurser men vill att implementeringen ska gå så snabbt som möjligt. Det är en bra idé att starta denna del som en planeringsfas tillsammans med er QA-specialist.

eQMS Pricing

MedQdoc projektledning

I det här alternativet kommer MedQtech att agera som er projektledare under implementeringen av MedQdoc, inklusive ett ISO 13485-certifieringsprojekt och/eller EU-certifikat för kvalitetsledningssystem. Vi kommer att agera som en utökning av ert team och förse er med en specialist på kvalitetsledning och regelverk, och som har tidigare erfarenhet av att stödja våra kunder med att implementera och efterleva eQMS, ISO 13485, QSR och MDR/IVDR.

Projektledningsprocessen kommer att följa vår beprövade projektplan för att framgångsrikt implementera MedQdoc.

Vi rekommenderar att MedQtechs specialist på kvalitetsledning och regelverk stödjer ert med 25-50% FTE, under implementeringsperioden (t ex 120–300 timmar, under 3-6 månadersperiod). Det här alternativet är idealiskt för företag som inte har en utsedd eller erfaren QA/RA-chef eller som vill dra nytta av en extern, erfaren resurs när de implementerar MedQdoc i sin organisation.

Exempel på kunder där detta alternativet är fördelaktigt är bolag som lanserar sin första medicintekniska produkt på marknaden eller företag som verkar inom den medicintekniska branschen samt har ett QMS som inte efterlever ISO 13485.

Exempel på MedQdoc implementeringsprojekt

eQMS Pricing
PLANERING

VECKA 1–2

  • Konfigurera eQMS-sajten
  • Planera implementering och prioritering av innehåll
eQMS Pricing
UTBILDNING

VECKA 3

  • Utföra utbildning
  • Komma igång i systemet
eQMS Pricing
ANPASSA OCH IMPLEMENTERA

VECKA 4–9

  • Gå igenom alla befintliga mallar
  • Diskutera innehållsbehov
  • Översyn av rutiner/SOP
eQMS Pricing
SLUTFÖRA

VECKA 10

  • Sammanfattning och slutsats
  • FAQ
eQMS Pricing
eQMS REDO

Ert MedQdoc eQMS är nu redo att fullt ut implementeras i er organisation.

eQMS Pricing
 

Letar du efter ytterligare MedQdoc-support?

Vårt team av specialister på kvalitetsledning och regelverk kan arbeta som en utökning av ert interna team och hjälpa er att använda MedQdoc för att uppnå efterlevnad av standarder och regelverk.

Kontakta oss för att diskutera era behov, så kan vi prata med er om vårt utbud av konsulttjänster och skräddarsydda lösningar.

Medical Device eQMS

Boka en MedQdoc-demo

Boka en demo
Medical Device Blogs

Fem sätt som MedQdoc tillför värde för distributörer av medicintekniska produkter

Läs mer (EN)

Medical Device eQMS

Följ oss på LinkedIn för att se våra senaste funktioner, mallar och verktyg

Följ oss