Medical Device +46(0) 70 58 60 200 Medical Device info@medqdoc.com Medical Device Följ oss
 

Dokumentkontroll för ISO 13485 och QSR för Medicintekniska företag

 
Uppfyller kraven i 21 CFR Part 11
 

Intuitiv, strömlinjeformad och automatiserad dokumentkontroll skräddarsydd för kvalitetsledning för medicintekniska bolag

Enkel och effektiv dokumentkontroll i ett QMS för medicinteknik som är byggt för att underlätta effektivt samarbete och säkerställd efterlevnad av ISO 13485 och QSR. MedQdoc är utvecklat av experter på efterlevnad av medicintekniska standarder och regelverk. Systemet är utformat för att underlätta för medicintekniska företag att påskynda sin resa mot efterlevnad med intuitiv dokumentkontroll för ISO 13485 och QSR.

MedQdoc är utvecklat och validerat av ett ISO 13485:2016-certifierat företag. Systemet innehåller funktionalitet som hjälper er att efterleva MDR, IVDR, QSR, ISO 13485 och ISO 14971.

Funktionen för dokumentkontroll inom MedQdoc inkluderar:

QSR Document Control

Snabb och enkel tillgång till hela ert QMS för medicinteknik

medical device document control

På den användarvänliga startsidan för MedQdoc hittar ni alla era arbetsflöden med tillhörande dokumentation – bara ett klick bort.

Dina arbetsuppgifter kopplade till dokument är strukturerade på ett logiskt sätt

ISO 13485 Document Control

På dashboard-sidan kan ni se alla åtgärder ni behöver vidta för specifika dokument – med vägledning i varje steg.

Ställ snabbt in korrekta referenser till relevant standard eller lagstiftning

ISO 13485 Document Control

MedQdoc innehåller förkonfigurerade listor med referenser till ISO 13485, QSR och 21 CFR Part 11 och det är enkelt att ställa in referenser till MDR och IVDR.

Använd de inbyggda mallarna för att komma igång och skapa ditt QMS

medical device document control

MedQdoc innehåller relevanta mallar relaterade till ISO 13485, ISO 14971, QSR, MDR 2017/745 och IVDR 2017/746 som effektivt hjälper dig utforma ditt QMS och din tekniska dokumentation.

Skapa och redigera med det inbyggda redigeringsverktyget – inte nödvändigt att använda Office eller checka in/checka ut dokument

ISO 13485 Document Control

MedQdoc har ett inbyggt redigeringsverktyg som eliminerar kravet att använda t ex Office. Redigera ett dokument från vilken dator, surfplatta eller telefon som helst som har en webbläsare. Genom att hela tiden behålla dokumentet i systemet säkerställs det att alla åtgärder loggas och är synkade vilket resulterar i en komplett audit trail.

Metadata för dokumenten är lätt att hitta

ISO 13485 Document Control

När ni tar upp ett dokument i MedQdoc kan ni hitta status, versionsnummer, godkännandedatum och annan relevant metadata tydligt. Detta resulterar i en tydlig dokumentkontroll för ert QMS.

Mångsidig åtkomstkontroll till ditt QMS

ISO 13485 Document Control

Ni kan styra åtkomst och auktorisering till olika delar av ditt QMS på individ-, grupp-, avdelnings- eller företagsnivå – förenkla åtkomsten till den användarnivå som behövs.

Gransknings- och godkännandeprocess med uppfyllande av 21 CFR, Part 11.

ISO Document Control

MedQdoc har en tydlig gransknings- och godkännandeprocess med integrerad säker lösenordsautentisering vid granskning eller godkännande av dokument.

Jämför enkelt ändringar mellan olika versioner av ett dokument

ISO 13485 Document Control

I MedQdoc kan ni jämföra två valfria versioner av ett dokument, både den aktuella publicerade versionen och alla arkiverade versioner, för att tydligt och snabbt se vad som har ändrats och av vem.

Komplett audit trail med tidsstämpel

ISO 13485 Document Control

Audit trail innehåller alla ändringar som gjorts i ett dokument med detaljerad information om vad som har ändrats.

Flexibla dokumentkopplingar med taggar

ISO 13485 Document Control

Använd de fördefinierade taggarna, eller skapa egna, för att koppla samman dokument som ligger i olika strukturer, till exempel alla dokument som t ex ingår i riskhantering, usability, DMR eller DHR.

Skapa uppdateringsbara dokumentlistor

ISO 13485 Document Control

Skapa dokumentlistor enkelt med valfria metadata för ett dokument och spara listan för senare uppdateringar. Till exempel: skapa er nuvarande kompletta QMS-dokumentlista med referenser till ISO 13485 och QSR. En dröm för en revisor!

MedQdoc dokumentkontroll för medicintekniska produkter hjälper dig att effektivt efterleva:

Medical Device Compliance

MDR / IVDR

Medical Device Compliance

ISO
13485

Medical Device Compliance

ISO
14971

Medical Device Compliance

QSR
(FDA)

Medical Device Compliance

CE-märknings-
process

Medical Device Compliance

21 CFR
Part 11

ISO 13485 Document Control

Designat av experter inom kvalitetsledning och regulatorisk efterlevnad för medicinteknik.

ISO 13485 Document Control

Inkluderar över 130 mallar för QMS och MDR/IVDR för medicinteknik.

ISO 13485 Document Control

Intuitiv och användarvänligt: enkel och effektiv dokumentkontroll för ISO 13485.

ISO 13485 Document Control

MedQdoc älskas av revisorer.

”En av de främsta anledningarna till att vi valde systemet var att det skapades av experter på kvalitetsledning och regulatorisk efterlevnad, vilket verkar vara unikt på marknaden.”
Malin Nilsson, VD, Inossia

Quote

MedQdoc har omfattande funktionalitet inom alla nedanstående områden. Ta kontakt med MedQdoc-teamet för specifika frågor som du kan ha:

KVALITETSLEDNINGS-
SYSTEM

ÄNDRINGSHANTERING

LEVERANTÖR-
SHANTERING

UTBILDNING-
SHANTERING

CAPA

AVVIKELSER

KLAGOMÅL-
SHANTERING

ANPASSADE ÄRENDEFLÖDEN

MALLHANTERING

TEKNISK DOKUMENTATION

Medical Device eQMS

Boka en MedQdoc-demo

Boka en demo
Medical Device Blogs

Fem sätt som MedQdoc tillför värde för distributörer av medicintekniska produkter

Läs mer (EN)

Medical Device eQMS

Följ oss på LinkedIn för att se våra senaste funktioner, mallar och verktyg

Följ oss