Medical Device +46(0) 70 58 60 200 Medical Device info@medqdoc.com Medical Device Följ oss
 

MedQdoc är skräddarsytt för MedTech-branschen

 
Uppfyller kraven i 21 CFR Part 11
 

Ett förvaliderat eQMS med omfattande funktionalitet, utformat för att påskynda efterlevnad och hjälpa till att få ut säkrare produkter på marknaden snabbare

Vårt eQMS är ett enklare, smartare och mer strömlinjeformat kvalitetsledningssystem som har utvecklats av experter på efterlevnad av standarder och regelverk och hjälper medicintekniska företag att följa ISO 13485, ISO 14971, QSR, MDR och IVDR.

Upptäck hur MedQdocs omfattande funktioner kan hjälpa ert medicintekniska företag att spara tid, uppnå efterlevnad och leverera högkvalitativa produkter.

MedTech Industry

Dokumentkontroll
 

MedTech Document Control

Ha smidigare koll på er dokumentation med vårt intuitiva, strömlinjeformade och automatiserade dokumentkontrollsystem.

Läs mer

Teknisk dokumentation

MedTech Technical documentation

Utveckla och organisera er tekniska dokumentation på ett samlat ställe med hjälp av fördefinierade dokumentstrukturer och mallar.

Utbildningshantering
 

MedTech Training management

Följ era anställdas utbildningsbehov och framsteg med mallar för utbildning, dedikerade strukturer för utbildningsdokumentation och funktioner för uppföljning.

Leverantörshantering
 

MedTech Supplier management

Registrera, håll koll och följ upp alla kritiska och icke-kritiska leverantörer med fullständig översikt genom att använda vår automatiserade process för leverantörshantering.

Förändringsledning
 

MedTech Change management

Fånga upp och hantera alla förändringar med hjälp av en strukturerad, spårbar och automatiserad process.

CAPA-hantering
 

MedTech CAPA management

Identifiera, hantera och implementera förbättringar effektivt med vårt fördefinierade och systematiska CAPA-arbetsflöde.

Avvikelsehantering
 

MedTech Nonconformity management

Identifiera, granska och åtgärda alla typer av avvikelser effektivt med vårt automatiserade arbetsflöde och aviseringssystem så att avvikelser alltid följs upp.

Hantering av kunklagomål

MedTech Customer complaint management

Effektivisera hantering och lösning av kundklagomål med en snabb, enkel och användarvänlig process för klagomålshantering där kunder har möjlighet att registrera klagomål direkt i systemet.

Mallhantering
 
 
 

MedTech Template management

Över 130 förvaliderade mallar som ni kan anpassa för att passa ert företags behov och processer.

Ärendehantering och automatiserade arbetsflöden

MedTech Case management

Ha full kontroll över er organisations processer genom att skapa anpassade och affärsspecifika arbetsflöden eller använda MedQdocs fördefinierade arbetsflöden för ett optimalt arbetssätt.

Digitala arbetsflöden och strömlinjeformat gränssnitt

MedTech Digital workflows

Säkerställ total kvalitetskontroll med MedQdocs användarvänliga, intuitiva och lättnavigerade gränssnitt och digitala arbetsflöden.

“Jag har haft nöjet att utföra flera interna revisioner på två olika bolag som båda använder MedQdoc eQMS. Detta system är välstrukturerat, användarvänligt och underlättar inte bara dokumentkontroll utan även effektiv ärendehantering. MedQdoc ger en bra överblick över kvalitetsledningssystemet och förser användarna med relevant dokumentation och information vid rätt tillfälle. Jag rekommenderar helhjärtat detta väldesignade system.”
Melanie Janbro, konsult kvalitetsledning, Vinga Medtech Q Consulting

Quote

Medical Device eQMS

Boka en MedQdoc-demo

Boka en demo
Medical Device Blogs

Fem sätt som MedQdoc tillför värde för distributörer av medicintekniska produkter

Läs mer (EN)

Medical Device eQMS

Följ oss på LinkedIn för att se våra senaste funktioner, mallar och verktyg

Följ oss